Ochrana osobních údajů (GDPR)

Na vašem soukromí nám opravdu záleží. Stejně tak, jako na tom našem. Přečtěte si, co všechno děláme, abychom chránili vaše osobní údaje a citlivá data našich zákazníků.

Kdo jsme

Název společnosti: IT BŘECLAV s.r.o.
Sídlo společnosti: Národních hrdinů 311/20, 690 02 Břeclav
Provozovna: Náměstí T. G. M. 9A, 690 02 Břeclav
IČO: 01851365 | DIČ: CZ01851365 

Naše webová adresa je: https://www.itbv.cz 

Zásady ochrany osobních údajů

Společnost IT BŘECLAV s.r.o., jakožto správce osobních údajů (dále jen „Správce“), si tímto dovoluje informovat o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů následovně:

Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) a v soulasdu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně někteých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zpracováváme pouze údaje nutné k uzavření smlouvy s třetími osobami a k jejímu plnění, a to po dobu stanovenou zákonem. V případě dodavatelsko/odběratelských vztahů zpracováváme dále údaje související s vyřízením objednávek a řešení reklamací a případně uplatnění nároků ze smluv; v takovém případě zpracováváme relevantní údaje ůo dobu trvání záruční doby.

U účastníků našich dodavatelsko/odběratelských vztahů zpracováváme jméno a příjmení, fakturační a kontaktní údaje, číslo bankovního účtu, předmět smlouvy a cenu. Správce získává osobní údaje přímo od subjektů údajů, či z veřejných evidencí.

Správce zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je technicky a organizačně zabezpečena. Zpracovateli osobních údajů Správce jsou zejména osoby poveřené správovu IT systému Správce, poskytovatelé daňových a účetních služeb pro Správce, poradci pověření uzavíráním, správou či archivací smluv a souvisejích dokumentů či další osoby, jejichž služby Správce využívá k plnění smluv (doručování, přeprava atd.). Získané osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem; osobní údaje nepředáváme do třetích zemí, mezinárodním institucím ani neoprávněným osobám. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.

Práva subjektů údajů

Subjekt údajů má kdykoliv právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, informace o prováděném zpracování, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování jeho osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR. Žádost je nutné předložit písemně na poštovní adresu Správce nebo e-mailem na adresu info@itbv.cz. Správce sdělí požadované informace bez zbytečného odkladu, za příměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

Jaké osobní údaje a proč shromažďujeme na webu:

 

Osobní údaje při nákupu v e-shopu

V případě, že nakoupíte v našem e-shopu, sdělíte nám Vaše kontaktní údaje (jméno, příjmení, fakturační adresa, dodací adresa, telefon, e-mail), abychom Vám mohli doručit zboží, dát Vám vědět o předpokládaném termínu doručení a mohli Vám zaslat fakturu za zboží. 

Komentáře

Když návštěvníci přidají komentář na tento web, jsou shromažďovány údaje zobrazené ve formuláři pro komentář, dále IP adresa návštěvníka a řetězec user agent definující prohlížeč, což pomáhá k detekci spamu.

Službě Gravatar může být poskytnut anonymní řetězec vytvořený z vaší emailové adresy (nazývaný také hash), díky kterému lze určit jestli tuto službu používáte. Zásady ochrany osobních údajů služby Gravatar jsou k dispozici zde: https://automattic.com/privacy/. Po schválení vašeho komentáře je váš profilový obrázek viditelný pro veřejnost v kontextu vašeho komentáře.

Média 

Pokud nahráváte obrázky na tento web, měli byste se vyhnout nahrávání obrázků s vloženými údaji o poloze (EXIF GPS). Návštěvníci webu mohou stáhnout a zobrazit libovolné data o poloze z obrázků na webu. 

Kontaktní formuláře

Na stránce https://www.itbv.cz/kontakt/ používáme plugin pro kontaktní formulář. Při odeslání zprávy z toho kontaktního formuláře se zaznamenají Vaše osobní údaje výhradně proto, abychom Vás mohli kontaktovat – konkrétně jméno a příjmení, jméno společnosti, mobil, e-mailová adresa a Vaše zpráva. Údaje získané z tohoto formuláře používáme pouze pro účely služeb potenciálním zákazníkům a nevyužíváme je k marketingovým účelům. Po kontaktování klienta je mažeme.  

Cookies

Pokud na naše stránky přidáte komentář, můžete povolit uložení jména, emailové adresy a webové stránky do cookies. Tímto způsobem se snažíme zvýšit váš komfort, když budete psát nový komentář už pak nebudete muset tyto údaje znovu vyplňovat. Tyto soubory cookies budou mít životnost jeden rok.

Pokud navštívíte naši přihlašovací stránku, nastavíme dočasné cookies pro ověření, zda váš prohlížeč přijímá soubory cookies. Tento soubor cookies neobsahuje žádná osobní data a při zavření prohlížeče se zruší. 

Při přihlašování vám nastavíme také několik souborů cookies pro uložení vašich přihlašovacích údajů a pro nastavení zobrazení obrazovky. Přihlašovací soubory cookies mají životnost dva dny a cookies pro nastavení zobrazení mají životnost jeden rok. Pokud potvrdíte možnost „Zapamatovat si mě“, vaše přihlášení bude trvat dva týdny. Pokud se ze svého účtu odhlásíte, přihlašovací cookies budou odstraněny. 

Pokud upravujete nebo publikujete článek, bude ve vašem prohlížeči uložen další cookie. Tento cookie neobsahuje žádná osobní data a jednoduše označuje ID příspěvku, který jste právě upravili. Jeho platnost vyprší po 1 dni.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. 

Tyto webové stránky mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, pokud máte účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Analytika 

Pro vyhodnocování návštěvnosti našich webových stránek využíváme službu Google Analytics, která splňuje veškerá nařízení Evropské unie.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Pokud přidáte komentář, komentář a jeho metadata budou uchovávána po dobu neurčitou. Údaje jsou uchovávány za účelem automatického rozpoznání a schválení všech následných komentářů, místo jejich držení ve frontě moderování.

Pro uživatele, kteří se registrují na tomto webu (pokud mají tuto možnost), ukládáme také osobní údaje, které uvádějí ve svém uživatelském profilu. Všichni uživatelé mohou kdykoliv vidět, upravovat nebo smazat své osobní údaje (s výjimkou toho, že nemohou změnit své uživatelské jméno). Administrátoři webu mohou také tyto informace zobrazit a upravovat.

Jaká máte práva?

Pokud máte na tomto webu účet nebo jste zde přidali komentáře, můžete požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás uchováváme, včetně všech údajů, které jste nám poskytli. Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů, které o vás uchováváme. Tato možnost nezahrnuje údaje, které jsme povinni uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů. 

Kam posíláme vaše data?

Komentáře návštěvníků mohou být kontrolovány prostřednictvím automatizované služby detekce spamu, která může být umístěna v zahraničí.

Starosti s IT nechte na nás. Vy se soustřeďte na svůj byznys.

Nabízíme kompletní správu firemního IT ve společnostech se 3 a více počítači.

KONTAKTUJTE NÁS